ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Den stromů

06.11.2014 07:46

Připomínat si Den stromů, to už patří k několikaleté tradici hutiské školy. Žáci se svými učiteli téma využívají v různých předmětech jako je výtvarná výchova, jazyk český, hudební výchova apod. Nejoblíbenější jsou ovšem soutěže. Ty letošní byly dvě – výtvarná a fotografická. Tématem výtvarné soutěže byla sova, která je součástí školního loga. Děti zvolily různou techniku, a tak jsme potom na vystavených panelech mohli v pondělí 20. října vidět sovy z přírodního materiálu, ze semínek, kreslené uhlem, temperami atd. Každý obrázek byl očíslovaný, aby děti z jednotlivých tříd, které si přicházely obrázky prohlédnout, mohly na připravený lístek napsat číslo práce, kterou si vybraly.

Podobné to bylo u fotografií. Žáci své snímky se stromy posílali buď mailem, nebo je přinesli na usb flash discu. Každý mohl poslat celkem tři. Hotové fotografie byly vystaveny, očíslovány a pak už jen stačilo, aby „porotci“ vybrali pro ně tu nejzdařilejší.

Každopádně tím nejzajímavějším bodem programu Dne stromů byl malý rodinný koncert. Naše pozvání přijali Andrea a Pavel Valovi, kteří nám zahráli na převážně dřevěné nástroje. A nebyly to ledajaké nástroje. Troufám si říct, že většina žáků, ale i dospělých slyšela hru na didgeridoo poprvé v životě. Je to vlastně australský domorodý nástroj, který si Pavel Vala vyrábí sám zvláštní vrtanou technikou. Myslím, že mnozí Hutišťané neví, že patří mezi přední české výrobce tohoto nástroje.

Valovy doplnil ještě syn Tobiáš, žák naší školy, a pak už se začaly z těch velkých dřevěných rour linout zvláštní táhlé bručivé tóny, které Andrea Valová doplňovala hrou na bubny, flétnu nebo na kytaru a zpěvem.

Rozhodně to byl velmi zajímavý zážitek a Pavel Vala nám slíbil, že ho nevidíme a neslyšíme naposledy.