ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

ČTENÁŘSKÉ KROUŽKY

28.04.2017 08:22

My ve škole víme, jak je pro naše děti čtení důležité. Pro jejich slovní zásobu, vyjadřování apod.

V letošním školním roce jsme měli možnost, aby u nás pracovaly dva čtenářské kroužky. Jeden na

I. stupni vedený p uč. Helenou Trefilovou a jeden na II. stupni pod vedením p. uč. Dany Chasákové.

Schůzky probíhaly od listopadu do března a během nich se žáci mohli seznámit s novými knihami, ale hlavně se učili těmito knihami pracovat. Pracovat trochu jinak, než mají možnost v hodinách literatury. V běžném vyučování není na takové činnosti hlavně čas. Tak například na začátku jedné ze schůzek si žáci vybrali nějakou knihu nebo pracovali se shodným titulem vybraným učitelkou.

Nejdříve chvíli diskutovali – předvídali, o čem asi kniha bude, jaký bude mít námět apod. Pak následovalo tiché individuální čtení. No a na závěr si pak třeba ve dvojicích nebo společně povídali o tom, nakolik se jejich předpověď splnila, jak je kniha zaujala, jestli by ji doporučili, zda budou vůbec číst dál atd. Součástí některých schůzek byly i různé jazykové hry a soutěže. Na konci března

někteří členové kroužku předvedli také své  první literární pokusy.

Závěrem můžeme hodnotit činnost obou kroužků určitě pozitivně. Jen škoda, že se nepřihlásilo více žáků – hlavně do kroužku pro starší žáky. Některé činnosti konané ve větším počtu mají větší smysl a daleko lepší „náboj“. Tak snad v příštím školním roce, kdy budou oba kroužky ve své činnosti pokračovat.

 

                                                                                                                                    Dana Chasáková