ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Čtenářské kroužky ve školním roce 2017/18

26.03.2018 20:21

Čtenářské kroužky v tomto školním roce pracovaly znovu s cílem podněcovat žáky k pravidelnému čtení. Že je to v současné době těžký úkol, to si my učitelé uvědomujeme. Konkurence je velká – televize, filmy, telefony atd. V kroužcích /a samozřejmě také v hodinách literární výchovy/ se snažíme dětem ukázat, jak úžasné je vstoupit do světa fantazie. Jak jen s knihou můžeme napsaný text prožívat tak, jak nám se líbí, jaké jsou naše představy. Co nám napovídá právě naše fantazie. 

Ještě jedna skutečnost je důležitá. Mladí lidé musí umět číst, aby se mohli učit. A není to jen poznávání slov, jejich významů. Je to hlavně schopnost slova interpretovat a to jim umožní pochopit svět kolem.

Je ovšem důležité, aby si mladí lidé četli pro radost a tuto zkušenost pak sdíleli se svými vrstevníky.

Získají tak dovednosti, které potřebují pro studium. Ideální situace nastane, když víme, o co se žák nejvíce zajímá a ukážeme mu knihu příběhů, časopis nebo krásnou obrázkovou knihu. Pak snadněji pochopí, proč je čtení tak důležité.

Dovednosti získané ve čtenářském kroužku/ např. schopnost vybrat si správnou knihu, reagovat na myšlenku obsaženou v knize, vyjádřit se k přečtenému…/ pomohou dětem stát se celoživotními čtenáři. Tolik k úloze školy, potažmo čtenářských kroužků. Ale dovolím si ještě jeden vzkaz:

Rodiče, podporujte své děti v četbě knih. Třeba tím, že si kousek knihy, kterou čte vaše dítě, také přečtete, abyste si o ní mohli spolu povídat.

 

Na I. stupni provázela děti světem knih Helena Trefilová a na II. stupni to byla Dana Chasáková.

Určitě bychom byli rádi, kdyby počet jejich členů byl vyšší. Ale mnohdy je těžké skloubit termíny různých kroužků a jiných mimoškolních aktivit, aby to vyhovovalo všem. A i když si možná někteří kroužek vybrali jen jako možnost setkávat se se svými vrstevníky nad čajem se sušenkami, pak i tak svůj účel kroužek rozhodně splnil.

 

Mgr. Dana Chasáková