ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Co se v mládí naučíš …

01.10.2013 16:18

Ve čtvrtek 5.9. proběhla v MŠ schůzka s rodiči, kteří byli seznámeni se školním řádem a organizačními informacemi MŠ.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si celý rok“, který se opírá o čtvero ročních období a od těch se odvíjí jednotlivé integrované bloky a podtémata. Je zaměřen na práci s prožitkem a zkušeností, a proto se v letošním školním roce stala keramika, plavání, lyžování a kroužek angličtiny jeho součástí.

Nabídka nadstandardních aktivit je bohatá a je o ně velký zájem. Dále nabízíme logopedii, flétničky, tenisovou školičku a pohybové hry – vše, ale až v odpoledních hodinách za doprovodu rodičů.

Po celý rok je pro děti připraven pestrý program, který zahrnuje nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce, besedy, výstavy a výlety.

Předškoláci začali velmi aktivně -  ve čtvrtek 5.9. zahájili kurz plavání a během měsíce září začaly fungovat i ostatní kroužky. Děti předškolní třídy také nacvičovaly program na „Vítání občánků“, který bude začátkem října jejich prvním veřejným vystoupením.  

Po celý rok se snažíme vymýšlet a nabízet dětem zajímavé činnosti, a tak jim pootevřít vrátka dětských  možností. Přizpůsobujeme se tempu a zájmům dětí, jejich požadavkům, přáním a až je provedeme čtyřmi ročními obdobími, bude další školní rok za námi.

Ani o kulturu nebude nouze a děti se 25.9. poučí v oblasti hudby na výchovném koncertě v naší ZŠ. Těšíme se společně s dětmi na všechny akce a aktivity. Věříme, že se budou líbit a naši nejmenší budou spokojeni. Popřejme si proto klidný a úspěšný školní rok 2013/ 2014.

                                                                                  

                                                                                                                  G. Prášilová