ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Červen v MŠ

01.07.2013 09:41

Tak jsme vstoupili do prvního letního a posledního školního měsíce června. Hned 1.6. v sobotu se před školou konala myslivecká soutěž „O zlatou srnčí trofej“. Družstvo dětí z MŠ se bez problémů popralo s poznáváním lesních zvířá-tek, ptáků a stromů. Venku před ZŠ byla přehlídka dravců a děti si je mohly pohladit nebo vzít na rukavici. Všechny děti byly odměněny diplomem a malou pozorností.

V úterý 4.6. jsme autobusem, spolu s kamarády ze školy, jeli do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p./R. Tam se v Janíkově stodole konala taneční přehlídka ZUŠ. Balet, moderní tanec, či taneční dramatizace zaujaly naše děti a snad jim byly motivací do příštích let, kdy se pomalu začne rýsovat jejich talent a nadání.

A už tu byl čtvrtek 13.6. a dlouho očekávaný výlet na jízdárnu na Prostř. Bečvě, jak my říkáme „na koníčky“. Auto-busem jsme dojeli na Novou a odtud pěšky dál. Foto, zmrzlina, pití, a už jsme tam. Děti si prohlédly stáje, pohladily koně a ti nejodvážnější si mohli zkusit hřebelcování kartáčem a mohli se na koni také projet. Projeli se všichni – má-me to ale odvážné děti ! Výlet se líbil a hned nastalo těšení na druhý. Ten byl hned druhý den na tzv. „malou far-mu“(naše pojmenování) u Orságů. Naše předškolačka Maruška Orságová se svou maminkou nás provedla po zahra-dě, kde jejich zvířátka bydlí. A bylo věru se na co dívat ! Pejsek s kočičkou, holubi s mláďátky, slepička s kuřátky, krávy, koně, králíci, prasátka, no prostě ráj zvířátek. Děti měly připraveno i pohoštění, mohly se proběhnout po za-hradě a jejich usmáté tváře svědčily o velké spokojenosti. Chceme touto cestou rodině Orságové poděkovat za velmi vstřícný krok vůči MŠ.

Ve středu 19.6. nás opět navštívilo divadlo z Přerova s pohádkou „Zazvonil zvonec a je tady pohádka“. Moderní, ná-padité a opravdu originální pojetí pohádky bylo pro děti, které si v pohádce dokonce zahrály, obrovským zážitkem a moc se těšíme na další návštěvu.

Čtvrtek 20.6. byl pro děti významným dnem už proto, že předškoláčci byli pasováni na školáky a taky proto, že dopo-ledne proběhla v MŠ tzv. „Mravenčí olympiáda“ pod vedením divadélka Maringotka. Děti si zacvičily, zazpívaly a dokonce se i něco naučily. Hlavní bylo však odpoledne, kdy jsme se spolu s rodiči sešli v předškolní třídě, kde pan starosta, paní ředitelka a paní učitelka z 1. třídy naší školy pasovali děti na „školáky“. Ozdobeni šerpou se pak rozlou-čili s MŠ, na památku dostali malé dárečky a nakonec nám zazpívali pěknou prázdninovou písničku. Přejeme jim hodně štěstí v 1. třídě a samé jedničky !

V duchu velkých oslav se nesla sobota 22.6. 2013. V tento den slavila naše ZŠ 40 let. V tělocvičně proběhla „Akademie“, kde děti z naší MŠ přispěly také svou troškou do mlýna. Pak už patřil program těm starším dětem, a bylo se opravdu na co dívat, gratulujeme všem a hlavně naší škole přejeme vše nejlepší do dalších let.

Ve středu 26.6. se žáci 9. třídy rozloučí se školou malým divadelním představením Drdovy pohádky „Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert“. Pozvali také děti ze školky a my se všichni moc těšíme. A to už je konec tohoto školního roku, byl pestrý, veselý, aktivní, ale i náročný a těžký. Přesto se však v září opět těšíme na vás a vaše nej-menší. Přejeme všem veselé prázdniny, spoustu sluníčka a krásné léto.

                                                                                                                                                                            Gabriela Prášilová