ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÍ KOLO

25.04.2018 12:45

V pondělí 23. 4. se na gymnáziu ve Valašském Meziříčí uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády, kterou celostátně pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze.

Za naši školu soutěžily dvě žákyně 8. ročníku: Petra Vančurová a Kristýna Honcová. Tématem soutěže byl - pohyb. Uvítala nás příjemná atmosféra meziříčského gymnázia a pro soutěžící bylo nachystáno i občerstvení. Z okresu Vsetín se zúčastnilo 34 žáků 8. a 9. ročníků ze 14 základních škol a 3 gymnázií. Již předem musel každý doručit zpracovaný úkol. Na výběr byla 4 témata a Kristýna si vybrala – měření rychlosti pohybu bezobratlých živočichů, a Petra – pohyby rostlin během růstu. Oba úkoly holky zpracovaly a zdokumentovaly krásně a dostaly za ně plný počet bodů. Na pořadu dne byl teoretický test, laboratorní úkol s mikroskopem a nakonec poznávání rostlin a živočichů.

No a jak jsme dopadli? Sice jsme se neumístili na postupových místech, ale výkony obou holek byly v takové konkurenci výborné – Petra 8. místo (122,5 bodů; pro srovnání 1. místo mělo 138,5 bodu), Kristýna 12. místo (116 bodů). Holky získaly diplom úspěšného řešitele, což znamená, že měly nad 100 bodů. A ve stejné kategorii BiO mohou soutěžit i příští rok.

Mgr. Jana Škrabalová