ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Besedy v knihovně

15.04.2019 06:39

Literární výchova žáků základní školy občas probíhá během knihovnických lekcí. Spolupráce s Karasovou knihovnou je velmi přínosná z několika hledisek. Žáci se dozvídají o literatuře jinou formou, i „nečtenáři“ se občas podívají do knihovny a samozřejmě se dozvídají o různých literárních žánrech a literárních tématech zábavnou formou. 6. třída se nedávno takové besedy zúčastnila. Byla o řeckých bájích a pověstech a ty jsou hlavně o řeckých bozích. Hodilo se jim to nejen v českém jazyce, ale i v dějepise. Beseda s paní knihovnicí z rožnovské knihovny začala úkoly, které souvisely s obrázky umístěnými na tabuli. Byli na nich různí bohové a chlapci a děvčata si měli uvědomit příbuzenské vztahy mezi nimi. Nejen na tento úkol hledali odpovědi v knihách, na tabletech a samozřejmě počítačích. Činnosti se různě střídaly, a tak dětem dvě vyučovací hodiny rychle uběhly.

Mgr. Dana Chasáková