ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Besedy v knihovně

12.03.2014 11:56

Druhá třída absolvovala v Karasově knihovně dvouhodinovou interaktivní dvouhodinovku na téma Čtyři kočky. Děti pracovaly ve skupinkách, rozvíjely své znalosti o poezii, dokonce se pokoušeli o dramatizaci. Pro třeťáky měla paní knihovnice připraveny knihy a přednášku o pověstech z našeho kraje.