ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Besedy pro žáky

30.10.2017 19:23

Preventivní aktivity

Když se zamyslíme nad významem slova prevence, napadne nás slovo předcházení. Třeba prevence před onemocněním, před nehodami, zločiny apod. Preventivní aktivity u nás na škole se týkají předcházení výskytu rizikových jevů jako je záškoláctví, vulgární vyjadřování, poškozování cizího majetku, šikanování nebo užívání návykových látek atd. Těmto tématům se věnují jednotliví vyučující v rámci svých předmětů nebo organizujeme besedy zaměřené na konkrétní témata. V  letošním školním roce budeme besedy pořádat hlavně ve spolupráci s lektorem Radkem Palackým ze společnosti ACET. V každé třídě /4. - 9. ročník/ chceme postupně uspořádat dvě besedy.

Na úvodních třídních schůzkách v září měli rodiče možnost zajít na besedu, kterou si pro ně připravil již zmíněný Radek Palacký. Ti, kteří přišli, si vyslechli mnoho zajímavých a potřebných informací o tom, jak se mají jejich děti bezpečně pohybovat na internetu. Také rady, co si počít, když to jejich potomci s vysedáváním u počítače přehánějí.

Mgr. Dana Chasáková