ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

BESEDY NA NAŠÍ ŠKOLE

07.03.2017 06:25

Součástí prevence výskytu
rizikového chování žáků na naší škole jsou besedy. V minulých letech jsme
hlavně spolupracovali s klubem Most z Valašského Meziříčí. V těchto besedách
převažovala

témata Šikana, Holocaust, Vztahy
ve třídě, Život na Ukrajině apod. Letos jsme začali navíc spolu-

pracovat také se společností
ACET, konkrétně s lektorem Radkem Palackým. Ten v naší škole realizoval pro 5.
- 9. ročník dvouhodinové besedy. V prosinci proběhly besedy, ve kterých si děti
s lektorem povídaly nejčastěji o jejich nebezpečném chování na internetu, o
kyberšikaně, šikaně, o svobodě a různých závislostech.

Podle reakcí dětí bylo vidět, že
je tato témata zaujala. Z mého pohledu byly besedy hlavně potřebné, protože se
ukázalo, že někteří žáci podceňují zabezpečení svého osobního nastavení na
sociálních sítích. Myslím, že je důležité seznámit s touto problematikou také
rodiče. Proto jsme se domluvili s panem Palackým rovněž na přednášce pro
rodiče. Ať už se podaří její realizace ještě v tomto školním roce nebo na
počátku toho dalšího, určitě budete včas informováni.