ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Beseda v knihovně

08.01.2019 19:56

Třetí třída je dobou, kdy by měly děti už plynule číst a taky dobře rozumět čtenému textu. Proto se velice snažíme podporovat čtení pomocí čtenářských dílen, ale také návštěvou školní nebo Karasovy knihovny. V pátek 30.11. nás paní knihovnice pozvala na posezení nad pohádkami a hlavně pověstmi z Valašska. Děti si poslechly pověst: ,,O sirotkovi z Radhošťa“ nebo ,,O čarovném květu paprátky“ z audioknihy ,,Valašské pověsti“. Poznaly taky nové kouzelné bytosti z oblasti Radhoště - slibku, můru nebo světlonoha. Na závěr si děti mohly prohlédnout knihovnu a půjčit si vybranou knihu domů. 

Mgr. J. Kramolišová