ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Beseda v Karasově knihovně pro 5. třídu

24.10.2017 15:44

Beseda v Karasově knihovně 20. 10. 2017 s názvem: Průvodce bahnitým kameništěm

Na téma: Referát

Žáci 5. třídy byli seznámeni s tím, jak postupovat při psaní referátu. Beseda se skládala z teoretické a praktické části. V teoretické části se dozvěděli důležité informace, jaké zdroje využívat k sestavení referátu. Žáci samozřejmě zmínili internet. Internet ano, ale zároveň byli upozorněni na možnost nepravdivých informací na některých internetových stránkách. Důležitým zdrojem jsou knihy, časopisy a s tím související vyhledávání knih v katalogu nebo podle rejstříku v knihovně. Pro mnohé žáky to byly nové, přínosné informace. V praktické části byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých získávali informace k zadanému tématu svého referátu např. Karel IV., Žralok, Papoušek atd. Žáci uplatnili své znalosti z teoretické části, formou vyhledávání na internetu a v literatuře. Beseda byla ukončena vyplněním dotazníků.

Mgr. et Mgr. Žaneta Čaníková