ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Beseda se včelařem

28.06.2016 08:09

V pátek 17. 6. zavítal do hodiny přírodopisu žáků 6. třídy včelař – pan Vičan, který je seznámil se včelařením. Vyslechli zajímavé povídání a hlavně si měli možnost vše prohlédnout a „ohmatat“. Pan včelař přinesl na ukázku rámečky. Některé byly jen s voskem, v jiných se právě líhly mladé včelky a v dalších byl uložen med, na kterém si pak všichni pochutnávali. Dále žáci viděli a měli možnost si vyzkoušet oblečení včelaře, vykuřovadlo, matečníky a mrtvé matky, další pomůcky i různé časopisy a literaturu. Na závěr, k velkému nadšení mladých přírodovědců, všechny čekala ochutnávka různých druhů medu a někteří si med odnesli i domů. Děkujeme panu Vičanovi a paní učitelce Janě Škrabalové za poutavou besedu o včelaření.