ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Beseda s rodiči

07.02.2014 06:30

V pondělí 20. 1. proběhla v jídelně MŠ „Beseda s rodiči bu-doucích prvňáčků“. Sešli jsme se v úzkém kruhu a p. uč. Dana Klimková tuto besedu zahájila. Paní ředitelka Mgr. Šárka Gajová a p. uč. budoucích prvňáčků Mgr. Petra Venclová podaly rodičům informace o tom, co by měl prvňáček zvlád-nou a co dělá dětem v první třídě největší problémy. Zbyl i prostor na popovídání s učitelkami MŠ p. Renatou Mikulen-kovou a p. Gabrielou Prášilovou, které děti znají nejlépe a na základě svých zkušeností a diagnostických záznamů o dítěti mohly rodičům poradit, co je třeba ve druhém pololetí procvi-čovat. Snažíme se vystihnout nejbližší vhodný okamžik nástu-pu do školy a nejvíce záleží právě na školní zralosti dítěte. Doufáme, že bylo toto setkání pro rodiče přínosné a mnozí z nich našli na této schůzce odpověď na otázku – zda jít do první třídy nebo školu raději na rok odložit.