ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Beseda s panem Hronkem – teorie dopravní výchovy

29.04.2013 16:12

 

Ve středu 24. dubna 2013 se žáci 4. ročníku zúčastnili besedy o dopravní výchově. Pan Hronek – spolupracující s BESIPem -  dětem představil „napínavou“ formou taje a zákoutí dopravy na našich silnicích a ulicích. Zasvětil je do povinností a předností silničního provozu a také toho, jaké to je být jeho účastníkemJ

 

Teorii, dopravní značky, křižovatky, základy zdravovědy i závěrečný test „zvládli“ účastníci kurzu i pan Hronek během čtyř hodin.

 

30. května se uvidíme ještě jednou – tentokrát v Rožnově pod Radhoštěm na dopravním hřišti při ZŠ Pod Skalkou, kde si děti své znalosti ověří v praxi a dostanou svůj zasloužený průkaz cyklisty!

 

V Hutisku-Solanci, dne 29.4.2013

Iva Kretková