ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Beseda s pamětnicí

02.11.2016 04:46

Pod tímto názvem si můžeme představit cokoliv. Jsou v životě člověka události, na které je lepší
zapomenout a nepřipomínat si. O to víc si vážíme lidí, kteří jsou žijícími svědky významných událostí, o nichž jsme jen četli nebo slyšeli vyprávět. Navíc když tito lidé jsou ochotní přijít na veřejnost a s ostatními se o své vzpomínky podělit. Ať jsou jakkoliv bolestné.

V říjnu jsme měli na naší škole vzácnou návštěvu. Přijela za námi paní Věra Sosnarová. Přesněji za žáky z osmé a deváté třídy. Chlapce a děvčata jsme přivedli do našeho Infocentra, kde už na
ně čekala nenápadná starší paní. Doprovodila ji paní Marie Fajkusová, naše hutiská knihovnice, která ji pozvala hlavně na besedu do místní knihovny. Při té příležitosti nabídla naší škole realizovat dopolední besedu pro starší žáky druhého stupně.

A kdo to vlastně je Věra Sosnarová? Dnes pětaosmdesátiletá žena, která byla jako čtrnáctiletá dívka  se svou matkou a mladší sestrou odvlečena ruskou tajnou službou NKVD do pracovního tábora na Sibiř. Bylo to v roce 1945 těsně po osvobození, ze kterého se ne všichni radovali. Maminka Věry Sosnarové totiž emigrovala po 1. sv. válce ze SSSR, a proto byla jako uprchlý sovětský občan se svou rodinou v Brně zatčena. Otec byl v té době již mrtvý.

O svém dětství v Brně, dlouhé cestě vlakem do vyhnanství a o samotném sibiřském pobytu v táboře,kolchoze, dolech atd. hovořila paní Sosnarová  nepřetržitě dvě hodiny. Nebyly to hezké zážitky, o kterých děti slyšely. Ale je třeba, aby i toto naše mládež věděla - o to víc si pak bude vážit každodenních věcí, které jim připadají tak samozřejmé. Podle výrazů tváří mladých posluchačů se zdálo, že to tak cítí. A v tom beseda svůj cíl beze zbytku splnila.


                                                                                                            Dana Chasáková