ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Beseda pro 6. a 8. třídu

30.10.2017 19:27

V úterý 24. října 2017 se uskutečnily dvě naplánované besedy v osmém a šestém ročníku. Téma bylo tentokrát pro obě třídy shodné – ETICKÁ VÝCHOVA A VZTAHY VE TŘÍDĚ. Chlapci a děvčata si s lektorem povídali o své třídě, o svých spolužácích a také se pokusili formulovat starosti i radosti, které život v kolektivu přináší. Etická výchova má ve škole velký význam. Učí děti například pomáhat a myslet na druhé bez očekávání odměny. EV přispívá ke zlepšení vztahů ve třídě. Jejím cílem je také žáky naučit  pozitivně ohodnotit sebe sama i své spolužáky, být empatický a zdravě komunikovat. Zdravě – to znamená nebýt agresivní nebo naopak bázlivý, ale umět říct jasně a slušně, co si myslí.

Mgr. Dana Chasáková