ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Aprílový měsíc v MŠ

27.08.2012 09:47

 

Všechny děti se ve středu, 11. 4., moc a moc těšily do MŠ!

To není “apríl”, to je pravda. Věděly totiž, že přijde náš dobrý známý, který s MŠ spolupracuje již několik let. Je to myslivec, pan Josef Skalík. Přinesl dětem spoustu pěkných obrázků, ale hlavně trofeje a myslivecké pomůcky.

Vzájemné otázky a odpovědi nebraly konce. Děti milují zvířata, což dokázaly svými znalostmi, za které jim byla udělena velká pochvala.

Při vyprávění pana Skalíka o mysliveckých zážitcích se dětem doslova tajil dech. Prožili jsme společně příjemné dopoledne a těšíme se na shledanou při dalším setkání.

 

V pátek, 13. 4., pozvala paní Mgr. Marie Fajkusová na prohlídku Obecní Karasovy knihovny předškolní děti z naší MŠ.

Děti vyrobily různé velikonoční ozdoby a v prostorách knihovny uspořádaly

společně s  učitelkama a p. knihovnicí malou výstavku.

Potom si děti prohlédly nové dětské knihy a společně si pobesedovali na téma “ Jaro a velikonoce”. Děti se pak ve 2 družstvech zapojily do soutěže ve zdobení velikonočních vajíček. Úspěch sklidila obě družstva a odměněna byla malou sladkostí. Tato milá a zároveň poučná akce nebyla poslední. Počítáme s ní také v budoucnu a moc se těšíme.

 

A teď pojďme do pohádky... v úterý, 17. 4., nás v MŠ navštívilo divadélko Leonka s pohádkou “ Proč sluníčko zhaslo”.

Maňásek krtečka provázel děti dějem velmi kreativní, poučné a veselé pohádky, která naučila děti, jak se mají chovat k lidem, zvířátkům a hlavně k přírodě. Děti byly maximálně vtaženy do děje a perfektně spolupracovaly. Rozzářené dětské oči a bouřlivý potlesk odměnil výkon dvou sympatických hereček a ani malá odměna pro děti nechyběla.

 

A taky trošku výtvarného umění nakonec. V pátek, 20. 4., byla v 15.30 hod. v prostorách jídelny ZŠ zahájena “ Vernisáž ke Dni Země.

Byly vystaveny výtvarné práce žáků ZŠ a dětí z MŠ. Také výtvarná dílka, která děti vytvořila doma s rodiči, obohatila tuto výstavu.

Slova přítomného hosta, akademického malíře L. Majera, nás všechny utvrdila v tom, jak je důležité vnímat svět a jeho krásy kolem nás. Také p.

ředitelka ZŠ a MŠ, Mgr. Š. Gajová a pan starosta L. Petružela promluvili k přítomným a popřáli pěkný kulturní zážitek.Školní pěvecký sbor pak svým

milým vystoupením obohatil páteční odpoledne. Na závěr byly oceněny práce dětí ZŠ a MŠ a pak už přítomné čekalo malé pohoštění a prohlídka velmi zdařilých výtvarných prací našich snaživých účastníkú vernisáže.

 

 

                                                                              G. Prášilová