ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Advent v MŠ

26.03.2018 07:19

Přišel advent a děti i paní učitelky měly plné ruce práce. Je třeba vyzdobit nejen třídy, ale i ostatní prostory MŠ, aby na všechny, kteří sem přijdou, dýchla vánoční atmosféra. Tvořili jsme adventní kalendáře, papírový Betlém, andělíčky z keramiky i z papíru, vánoční řetězy, papírové ozdoby, přáníčka a v obou třídách nastrojili krásné stromečky. Navštívili jsme vánoční jarmark ve vestibulu a obdivovali, co všechno dokážou vytvořit šikovné ruce starších kamarádů. Velké i malé děti pekly cukroví na vánoční besídku a užily si přitom spoustu zábavy. Hlavně jsme se připravovali na vánoční besídku, opakovali písničky a básničky a zpívali krásné koledy.

Mikuláš v MŠ

Ještě jsme byli plní zážitků z návštěvy Mikuláše a čertů na hutiském náměstí v sobotu 2.12. a také jsme se dočkali Mikuláše se svým doprovodem i 5.12. ve školce. Na chodbě se ozvalo zvonění a k malým i velkým dětem zavítal průvod s Mikulášem, několika anděly, čerty i čerticemi. Všichni jsme byli stateční a i když v někom byla malá dušička, zazpívali jsme písnič-ky a přednesli básničky. Většinu dětí Mikuláš pochválil, jen někteří museli slíbit polepšení. Nakonec všechny děti dostaly dárek. Jen starším dětem se zdálo, že někteří čerti i andělé jsou podobní kamarádům z 9.třídy. Čím to asi bude?

Vánoční zpívánky

Také my jsme si potřebovali oddechnout od všech příprav a užít si i trochu jiné zábavy. V pondělí 18.12. k nám přijel pan Kamil Čapčuch s kytarou, obrázky a svým pořadem "Vánoční zpívánky". Koncert se nám moc líbil, k některým známým písničkám a koledám jsme se i s dětmi společně přidali. Nálada byla skvělá, nechyběl ani tanec a pan Čapčuch nás všechny pobavil a rozesmál. Doufáme, že k nám zase někdy zavítá.

Vánoční besídka

Konečně jsme se dočkali my i rodiče a prarodiče. V úterý 19.12. a ve středu 20.12. proběhly v obou třídách vánoční besídky. Ráno děti přicházely do třídy s krabičkami plnými výborného cukroví, které jim maminky a babičky připravily a také s ovocem a jinými dobrotami. Pomáhaly připravovat hostinu a zdobit stoly.

Dopoledne zazvonil zvoneček a když jsme se vrátili z jídelny, pod stromečkem ve třídě se objevila hromada dárků. To bylo radosti a vybalování. Také jsme si vyzkoušeli vánoční zvyky - krájení jablíčka, pouštění lodiček ze skořápek po vodě a děvčata házela střevícem. Jen pod jmelí se nikomu nějak nechtělo, ještě si musí pár let počkat.

Děti se nemohly dočkat odpoledne, až se na ně přijdou podívat členové jejich rodiny a ony mohou ukázat, co všechno se od začátku roku ve školce naučily. Besídky se vydařily, fotoaparáty jsou plné fotografií a nám zůstanou hezké vzpomínky. Teď už se budeme těšit na Vánoce u nás doma.

Pěknou tečkou adventu ve školce byl vánoční koncert v kostele, kterého se zúčastnili jak všichni žáci ZŠ, tak i všechny děti MŠ.


Děti i zaměstnanci MŠ přejí všem čtenářům obecního zpravodaje šťastný vstup do nového roku 2018, ať Vám přinese hlavně hodně zdraví a pohody.

Taťána Kolářová