ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

9. Žákovská rada

24.05.2016 13:05

                                     

6. 5. 2016

Přítomni:   Mgr. Šárka Gajová 

                        Ondřej Skalík

                        Kateřina Londáková 

                        Anna Sekyrová

                        Viktor Vardžák

                        Jiří Koláček

                        Tereza Chudějová             

 

akce, které proběhly (poděkování žákům za reprezentaci): 

 • třídní schůzky
 • školní kolo pěvecké soutěže Slavíček
 • malý Soláněk byl na soustředění ve Velkých Karlovicích
 • přijímací zkoušky 9. třídy 
 • 3. – 5. tř. byla na koncertě v ZUŠ
 • 4. tř. byla na dopravním hřišti
 • 1. a 2. tř. byla na exkurzi v Ovocentru
 • výstava ke Dni Země
 • 6. a 7. tř. byla v divadle v Novém Jičíně
 • 8. a 9. tř. byla na výletě do Polska
 • memoriál Cyrila Macha     

 

připravované akce:

 • vyhodnocení sběru papíru a oleje
 • sběr PET lahví bude probíhat do konce května
 • přespání ve školní družině
 • vystoupení ke Dni matek na Salaši
 • 11.5. divadlo Sněhurka
 • 11.5. atletické závody
 • 23.5. fotografování
 • 25.5. závod všestrannosti pro 7. tř.    
 • 28.5. Zlatá srnčí trofej
 • 31.5. třídní schůzky
 • 1.6. Den dětí – koncert Daniela Křížka

3.6. příští žákovská rada