ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

6. Žákovská rada

22.02.2016 06:32

12. 2. 2016       

Přítomni:      Mgr. Šárka Gájová 

                    Ondřej Skalík  

                    Kateřina Londáková 

                    Anna Sekyrová

                    Viktor Vardžák 

                    Tereza Chudějová

                    Silva Václavíková     

      
proběhlé akce:  lyžařský výcvik 5. a 7. tř. + MŠ

                          sněhovánky

                          zápis do 1. tř.

                          běh na lyžích

                          rekonstrukce dveří na 1. stupni 

                         dovedení internetové sítě k malé družině

                          turnaj ve fotbálku

                         zatemnění tříd s interaktivní tabulí

-         28. 2. karneval, žáci můžou nosit ceny do tomboly

-         probíhá plavání

-         další rada bude 4. 3.