Distanční výuka

Bude probíhat formou off-line = vzdělávání na dálku, které neprobíhá přes internet, jedná se především o plnění praktických úkolů v jejich domácím prostředí.
Ve čtvrtek 4.3. a v pátek 5.3. od 8.00-12.00 hod. si mohou rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou vyzvednout na vrátnici ZŠ (zadní vchod ZŠ) podepsaný pracovní sešit pro své dítě, se kterým budou doma pracovat. Po znovuotevření školky děti pracovní sešit přinesou zpět do MŠ, ostatní úkoly mohou plnit i mladší děti, náměty jsou jen pomůckou pro rodiče, jak děti smysluplně zabavit a zároveň procvičit jednotlivé oblasti vzdělávání.

Měsíční téma na březen: Jaro ťuká na vrátka

Podtémata:
 • Vynášení zimy, vítání jara
 • Jarní louka
 • Jarní zahrada
 • Svátky jara – Velikonoce

Náměty a činnosti na procvičení těchto témat:

 • procvičovat grafomotoriku – pracovní sešit, dbát na správný úchop tužky
 • seznámit děti s charakteristickými znaky jara
 • vyprávět si o konci zimy, příchodu jara, jarním počasí a ročních obdobích
 • na zahrádce pozorovat první květiny, hmyz, poslouchat zpěv ptáků
 • práce s knihami, atlasy květin a encyklopediemi – rozšiřovat poznatky o jaru, květinách, přírodě, počasí – názvy květin, popis obrázku, čtení pohádek, příběhů
 • vymýšlejte hádanky, dokončujte příběhy
 • vycházky do přírody – zdolávání přírodních překážek
 • práce na zahradě – hrabání trávy, příprava zahrádky – okopávání, pomoc při vytváření záhonků, péče o rostliny
 • experimentování – klíčení semen, vysadit trávu, setí osení, řeřichy – co potřebuje rostlina ke svému růstu
 • zhotovování „Mařenek“ z papíru: 1 papírový kapesník, 1 bílý ubrousek, provázek, kousek látky nebo bar.pap., 1 špejle, fixy, lepidlo nebo tavná pistole – postup: z kapesníčku umačkat kouli, zabalit uprostřed ubrousku, stáhnout provázkem, vlepit dovnitř špejli, z látky šátek, dokreslit obličej a jsme připraveni na vynášení Zimy
 • Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič,
  odtáhnu tě za pačesy za ty hory, za ty lesy,
  až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek! (rytmizace tohoto říkadla)
 • DH Malé-velké např. květinka-kytka, sluníčko-slunce, travička-tráva apod. nebo naopak
 • písničky např. Travička zelená, Holka modrooká, Hřej sluníčko, …
 • sluchové rozlišování hlásek na začátku slova
 • stolové hry – Člověče nezlob se, Pexeso, skládání puzzle nebo obrázků z částí – potom nalepit
 • upevňování barev, geometrických tvarů, číselné řady do 10, prostorových představ, pojmů nad, pod, vedle, před, za, mezi, znalost pravé a levé ruky
 • modelování květinky, šneka, vystřihování obrázků
 • práce s papírem – mačkání, trhání, vytrhávání
 • experimentování – práce s těstem – pomoc při pečení perníčků, beránka, zdobení
 • DH Řekni to naopak – např. malý-velký, suchý-mokrý apod.
 • názvy jarních květin upevňovat formou hry Bumbrlík, Uvíjíme věneček, Jaké jméno máš
 • míčové hry – házení – chytání
 • vyhledávání cest Najdi cestu ke květince
 • práce s papírem – pampeliška – 3 kruhy různých velikostí, nastříhávat dokola, nalepit na sebe, nastříhané lístečky přizvednout a pampelišku nalepit např. na zelený papír – louku nebo na pruh papíru – vytvořit pampeliškový věneček
 • práce s papírem – zápichy – nakreslit květinku, kuřátko, zajíčka, srdíčko apod., vystřihnout a nalepit na špejli
 • malování kraslic, výzdoba papírového vajíčka dekorativními vzory
 • říkadlo – Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný, v komoře v koutku, na zeleném proutku
 • vytleskávání – rytmizace – rozklad slov na slabiky – rozpočitadlo
  U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč,
  na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.
  Ten, ten, ten – ten musí jít z kola ven!

Další tipy:

Vzhledem k aktuální situaci nabízí nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30.4.2021 zdarma.

Videa pro rodiče předškoláků z cyklu “Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy”:

Úvod k sérii Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy
Čteme spolu (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy)
Spolu na zahradě (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy)
Pečeme spolu (část ze série Jak připravit předškoláka pro vstup do 1. třídy)

Další nápady na práci s předškolními dětmi:

www.predskolaci.cz – magazín pro učitele i rodiče

www.hrajeme-si.cz – publikace, pomůcky, interaktivní programy, iŠKOLIČKA

www.pinterest.com – aktivity, nápady, tvoření, pracovní listy, úkoly

www.krokotak.com – nápady na tvoření s dětmi