ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Archiv 2014/2015

Poděkování

14.07.2015 19:00
Děkujeme paní Renátě Všetičkové za její náročnou a obětavou práci v oblasti logopedie, kterou dlouhá léta pro naší MŠ vyko-návala. Jako logopedická asistentka působila v naší školce již od roku 1982 a ve středu 24. června 2015 svou záslužnou a nároč-nou práci logopedické asistentky v naší školce...

Pasování na školáky

14.07.2015 18:59
Kde je začátek, tam je i konec. U nás v MŠ v červnu končí celý letošní školní rok a to znamená, že je za dětmi vidět spousta práce. Naučily se spoustu nového, hodně toho viděly a poznaly, ale hlav-ně jsou všechny děti zase o rok starší a naši předškoláci se ještě více přiblížili školním lavicím....

Indiánská výprava

14.07.2015 18:58
Letní počasí je vhodné na různé výpravy, výlety, stezky apod. Maláčci si naplánovali stezku indiánskou. V pátek 12. června se vydali pěšky na Novou a zpět do MŠ se vrátili autobusem. Bě-hem stezky si děti vyzkoušely indiánský pokřik, plížení v příro-dě, překonávaly přírodní překážky a řešily...

Den dětí

14.07.2015 18:57
1. června se slaví Den dětí. Oslava nechyběla ani v naší školce. Tak jako každý rok i letos nás v MŠ na Den dětí navštívily senior-ky paní Všetičková a Krabicová z klubu důchodců. Obdarovaly děti drobnými dárečky a sladkostmi, za to jim moc děkujeme. Tentýž den odpoledne se v tělocvičně místní ZŠ...

O zlatou srnčí trofej

14.07.2015 18:57
V sobotu 6. června na prostranství před místní základní školou proběhlo slavností zahájení soutěže "O zlatou srnčí trofej", kterou zahájili společně paní ředitelka Mgr. Šárka Gájová a pan starosta Ing. Vladimír Petružela. Této soutěže se zúčastnili i naši přátelé ze Slovenska, kteří se přijeli na...

Cesta za pokladem

14.07.2015 18:56
V pátek 29. 5. se proměnili naši předškoláci v námořníky a vy-dali se hledat poklad směr Poskla pod vedením kapitánky prakti-kantky Nikoly Třetinové, která cestu pro děti zorganizovala. Naše paní učitelky byly pravou rukou kapitánky Nikoly a na vše dohlížely. Než však samotný poklad objevili,...

Nové foto ve fotogalerii

11.06.2015 06:34
Výlety, Zlatá srnčí trofej

Memoriál Cyrila Macha

04.05.2015 06:27
Duben nám zakončil sprintem i skokem. Spoustu nových rekordů jsme zaznamenali na našem krásném víceúčelovém hřišti u příležitosti konání memoriálu Cyrila Macha. Domácí borci i pozvaní hosté z Vigantic, Horní Bečvy a Velkých Karlovic se nedali zahanbit a v lítém boji nepustili své pozice...

Nové foto

23.04.2015 07:19
Nové foto - Výlet k Ondruchům, Den Země

Nové foto

22.03.2015 10:11
Nové foto - Vítání jara
1 | 2 | 3 >>