ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

Společná pravidla soužítí 2. třída

 • při příchodu a odchodu pozdravím
 • nepoužívám hrubé výrazy
 • nekřičím
 • pokud něco chci, požádám a poděkuji
 • vyřídím jednoduchý vzkaz
 • když mám nějaký problém, snažím se ho vyřešit sám nebo za pomoci kamarádů, při složitějších problémech se poradím s paní učitelkou
 • když si hraji s nějakou hračkou a chtěl bych hračku jinou, nejdříve ji dám na své místo a potom si půjčím hračku jinou
 • pokud chci hračku, kterou má kamarád, pěkně ho požádám a domluvím se s ním
 • šetrně zacházím s hračkami a vybavením MŠ
 • před houpáním na houpačkách si vždy umyji ruce a dávám pozor na koberec
 • po použití WC a před každým jídlem si mýdlem umyji ruce
 • neubližuji ostatním a nepoužívám nadávky
 • k ostatním se chovám přátelsky, citlivě a ohleduplně
 • při práci s knihami mám vždy čisté ruce, stránky nekrčím a netrhám, do knih nekreslím
 • při práci s nůžkami a jiným výtvarným materiálem nechodím po třídě, vždy po sobě uklidím
 • samostatně si naliji čaj vždy, když mám žízeň, při pití čaje sedím na lavičce, hrníček si umyji a dám na určené místo
 • neťapkám špinavýma rukama po stěnách
 • na sedačku a lavičky nešlapu v přezůvkách
 • neopouštím třídu bez vědomí paní učitelky
 • pokud chci jít na WC, jen upozorním paní učitelku
 • dbám na svou bezpečnost i bezpečnost ostatních, nikoho neohrožuji
 • pokud do třídy nebo MŠ vstoupí dospělá osoba, pozdravím
 • snažím se vyslechnout sdělení a neskáču do řeči – dodržuji pravidlo, že vždy mluví jen jeden
 •  samostatně používám kapesník a toaletní papír
 • samostatně se oblékám, paní učitelku požádám o pomoc jen, pokud si nevím rady
 • při stolování jím příborem, umím se obsloužit, nemluvím při jídle, dávám pozor na nádobí, pokud mi skleněné nádobí upadne, nesbírám střepy, upozorním paní učitelku a požádám o pomoc paní uklízečku
 • použité nádobí ukládám na okýnko tak, aby se nerozbilo
 • pokud se mi cokoliv stane např. pád, štípnutí hmyzem apod., vždy upozorním paní učitelku
 • ve skříňce v šatně udržuji pořádek
 • na školní zahradě nelezu po stromech a plotech, na skluzavce mám vždy prázdné ruce, neběhám s klackem v ruce, nerozhazuji písek, kamínky, v domečku udržuji pořádek, vždy si po sobě uklidím, dbám pokynů paní učitelky