ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

Pravidla soužití 1.třída

 

SPOLEČNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ 1.TŘÍDY

 

 • při příchodu do MŠ pozdravit všechny zaměstnance i rodiče kamarádů v prostorách MŠ, také na vycházce zdravíme kolemjdoucí lidi
 • prosíme a děkujeme nejen dospělé, ale i kamarády
 • udržujeme pořádek v hračkách, stavebnicích, vše uklízíme na své místo
 • se všemi hračkami zacházíme šetrně
 • nechováme se hrubě ke kamarádům, neubližujeme si navzájem
 • nenosíme do školky hračky, žvýkačky, sladkosti (kromě bonbónů všem kamarádům-svátek, narozeniny)
 • po použití WC si umyjeme ruce, záchody nesplachujeme (splachuje  paní učitelka)
 • udržujeme pořádek ve skříňkách v šatně, oblečení ukládáme, boty dáváme pod lavičku
 • nenecháváme ve skříňkách potraviny, papíry, hračky
 • děti se snaží oblékat samostatně, paní učitelka pomáhá zapínat oblečení a zavazovat boty
 • nesaháme špinavýma rukama na stěny
 • nešlapeme v botách po lavičkách a neskáčeme po sedačce a na lehátka
 • nikdo z dětí nesmí opustit třídu bez vědomí paní učitelky
 • v jídelně si děti berou nádobí samostatně, použité nádobí vracejí do okýnka také samy
 • v jídelně nekřičí, snaží se jíst samy, paní učitelky děti dokrmují, do jídla však nenutí
 • na zahradě dbáme na bezpečnost na průlezce, skluzavce, houpačce
 • do zahradního domečku hračky uklízíme
 • na zahradě neběháme s klacky, neházíme kameny, nerozhazujeme písek do trávy ani na kamaráda
 • pokud dítě něco štípne, upadne, atd.,  vše hlásí paní učitelce