ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko-Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Základní škola

Aktuality 2018/2019

Beseda v knihovně

08.01.2019 19:56
Třetí třída je dobou, kdy by měly děti už plynule číst a taky dobře rozumět čtenému textu. Proto se velice snažíme podporovat čtení pomocí čtenářských dílen, ale také návštěvou školní nebo Karasovy knihovny. V pátek 30.11. nás paní knihovnice pozvala na posezení nad pohádkami a hlavně pověstmi z...
V pátek 30. 11. byla pro žáky 1. třídy připravena beseda v Karasově knihovně. Pro většinu žáků to byla první návštěva knihovny, jen několik jich už bylo v knihovně s rodiči. Paní knihovnice pracovala s dětmi s textem Jeniffer Berneové – Kamil neumí lítat. Nejdříve žáci jmenovali všechny ptáky černé...

Slavnost slabikáře

23.12.2018 22:15
Poslední listopadové pondělí čekala na prvňáčky první velká zkouška. Dostali novou učebnici – Slabikář, ale nebylo to úplně zadarmo. Museli nejdříve splnit různé úkoly, aby dokázali, že se mohou učit číst ve Slabikáři. Zvládli čtení slabik, spojování tiskacích a psacích tvarů písmen, k obrázkům...
Pro žáky devátých ročníků byl 4. 12. 2018 připraven vědecký festival, na kterém se prezentovala Integrovaná střední škola ve Valašském Meziříčí. Naši deváťáci si prohlédli učebnu gastronomie, kde viděli ukázky míchání koktejlů, vytváření kaviáru, byli seznámeni s množstvím škodlivých látek a...

Výchovný koncert

30.11.2018 14:13
Třetí listopadový týden nám přinesl velkou změnu počasí. Z krásného a barevného podzimu jsme se během pár hodin přenesli do chladné a šedé zimy. To ale vůbec nevadilo našim třeťákům a čtvrťákům, kteří se ve středu zahřáli na koncertě v ZUŠ. Děti hudebního, tanečního i dramatického oboru si pro ně...
Blíží se nejkrásnější svátky roku a s dětmi jsme si ve třídě povídali o tom, co všechno máme a není samozřejmostí. Často byla zmiňována rodina, bezpečí, kamarádství a zdraví. Povídali jsme si o lidech a dětech, které neměly tolik štěstí a na vánoční svátky nemohou být doma. Chtěli jsme nějak...
Paní Vaneta Zvoníčková z klubu Most z Valašského Meziříčí jezdí do hutiské školy už „pár“ let. Pomáhá nám formou interaktivních besed seznamovat mladé lidi s různými pro ně důležitými tématy. Například je to téma šikana, prevence užívání návykových látek, vztahy v kolektivu třídy, ale také třeba i...

Jak se žije na Ukrajině

26.11.2018 12:46
Jiří Hanák je členem humanitární organizace Nehemia. Už mnoho let společně se svými přáteli navštěvuje Ukrajinu a jižní Rusko. Zaměřuje se hlavně na pomoc mládeži, která je v obrovské průmyslové oblasti Krivoj Rog obětí skutečnosti, že právě zde rychle roste počet drogově závislých lidí. Po...
V pátek 26. října byla pro žáky 2.třídy připravena v knihovně velmi zajímavá a poučná beseda o zásadách správného chování. Děti se seznámily s knížkami, které se zabývají touto tématikou. Nechyběla práce ve skupinách, malá dramatizace a na závěr půjčení knih. V knihovně se nám...
V rámci učiva prvouky navštívili ve čtvrtek 25. 10. 2018 žáci třetí třídy obecní úřad. Ihned v úvodu je mile přivítala paní Cabáková a paní Fiurášková. Všichni společně se posadili do zasedací místnosti, kde už čekal pan starosta Ing. Petružela. Vyprávěl dětem o historii obce, o současném životě v...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>