ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko - Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

 

Organizační věci

PROVOZ MŠ

6:30 - 16.00 hod

Telefonní čísla

Klimková Dana:        721 912 331

Základní škola:         571 644 262

Ředitel MŠ a ZŠ:      571 644 047

Obecní úřad:             571 644 264

MUDr. Valášková      724 760 722

 

ZŠ bude dopoledne od 7.30 hod. a odpoledne od 15.30 hod. uzamčena, vstup do MŠ pouze na zvonek. Voďte děti včas, nejpozději do svačiny.

 

Předávejte ráno dítě paní učitelce, která za dítě zodpovídá až po jeho předání. Neposílejte děti samotné do třídy. Kromě šaten a zátěžového koberce nevstupujte v botách.

 

Při vyzvedávání dítěte vždy upozorněte učitelku, že dítě s Vámi odchází.

 

Máme pouze jednu jídelnu , kde se budou třídy střídat po 30 minutách, nechte dětem dostatek času na stolování, vyzvedněte si je vždy až po obědě či svačině, ne v průběhu jídla.

 

Nenarušujte organizaci dne v jednotlivých třídách.

 

Nevoďte děti do kolektivu s příznaky onemocnění.
 
Omlouvejte děti den předem do 12 hodin.
 
V MŠ nepodáváme dětem žádné léky.

 

Mokré oblečení nezavěšujte do šatnových kójí, pouze na pojízdné paravany. Nezavěšujte ramínka na dvířka nebo úchytky. Veďte děti k šetrnému zacházení s novým vybavením. Udržujte ve skříňkách a šatnách pořádek.

 

Všechny věci dětem podepište.

 

Nedávejte dětem do MŠ hračky, sladkosti a žvýkačky.

 

Prohlížejte dětem pravidelně vlasy, výskyt vší vždy nahlaste v MŠ.

Informace pro rodiče

LOGOPEDIE

11.09.2018 06:29
začíná v pondělí 24.9. a ve středu 26.9. podle harmonogramu.
začíná ve středu 10.4. od 12.30.hod. do 13.15.hod.Podrobné informace naleznete v šatně 2.třídy MŠ.

KERAMIKA V KVĚTNU

26.04.2019 07:31
bude v úterý 14.5.2019

ŠKOLNÉ

09.05.2019 07:33
se bude vybírat v MŠ ve středu 15.5. v 1.třídě od 6.30.hod. do 16.00 hod. Prosíme rodiče nemocných dětí, aby přišli v tento den školné zaplatit.

Kalendář akcí

DEN MATEK

26.04.2019 07:29

Zveme všechny maminky na vystoupení dětí k jejich svátku. V pondělí 13.5. v 15.15.hod. vystoupí ve své třídě předškoláci. V úterý 14.5. v 15.15.hod. mají svůj program připraveny děti z malé třídy.

DIVADLO

26.04.2019 07:30

přijede do MŠ v pondělí 20.5. v 9.15.hod. s pohádkou "ČERVENÁ KARKULKA, ČERVENÁ SUKÝNKA".