ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko - Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Rozvojový program MŠMT - "Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením" - 2014

24.03.2015 15:26

Naši MŠ navštěvuje 1 dítě - Ivanka - se speciálními zdravotními potřebami, které byla přidělena asistentka pedagoga. I když máme školku dobře vybavenou pomůckami, přesto jsme si přáli dokoupit  několik pomůcek, které by obohatily naši práci, mohla by je využívat jak Ivanka, tak i ostatní děti. Zapojili jsme se do rozvojového programu "Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením." Od MŠMT jsme získali na zakoupení kompenzačních pomůcek 17 000 Kč.

Každodenně vytváříme Ivance klidné a podnětné prostředí  pro hry, tělovýchovné aktivity a ostatní činnosti v rámci postižení, při kterých chceme hlavně využívat tyto kompenzační pomůcky. Díky této finanční podpoře byly zakoupeny duhové říční kameny, rolovací chodníček, balanční míč, senzorické míče, rehabilitační sedačka a didaktické hry na procvičení jemné motoriky. Tyto pomůcky pomáhají Ivance stimulovat rovnovážné ústrojí, plosku nohy, zádové a břišní svalstvo, jemnou i hrubou motoriku apod.

 Děti s tělesným postižením, které používají kompenzační pomůcky jsou na tom lépe a přispívají ke zlepšení
kvality života. Tyto pomůcky pomáhají nejen Ivance, ale i ostatním dětem. Zpestřují dětem vyučování a jsou rozvíjeny různé smysly. Některé pomůcky využíváme při individuální práci a některé pomůcky využíváme i při běžné výuce pro všechny děti.

 Tělesně postiženým osobám by měla být umožněna komunikace, pohyb a přístup ke společnosti, vzdělání i ostatním aktivitám. Jsme rádi, že Ivanka již druhým rokem navštěvuje naši školku a je začleněna do kolektivu vrstevníků. I když to má mnohem těžší než ostatní děti, snažili jsme se aspoň zakoupením těchto pomůcek částečně vyrovnat její znevýhodnění a podpořit úspěšnost při vzdělávání.