ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko - Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

LOGOPEDICKÁ PREVENCE 2015 – ZŠ a MŠ HUTISKO-SOLANEC

26.11.2015 08:41

 

Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů i na práci s dítětem naše školka nazvala: „Spolu si hrajeme a mluvíme“

 

Naše školka uspěla stejně jako loni se žádostí o finanční podporu z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.

Získanou částku 20 000 Kč jsme využili na nákup logopedických pomůcek, pomůcek na rozvoj jemné motoriky, sluchového vnímání a dechových cvičení a zvyšování odborné způsobilosti ped.  pracovnic v oblasti logopedie – jedna učitelka byla proškolena na logopedickou preventistku. Spoluúčast školky z vlastních zdrojů představovala 5 000 Kč, ze kterých byl zakoupen výtvarný materiál – trojhranné pastelky, tužky a pracovní sešity na procvičování grafomotoriky.

Školku navštěvuje 56 dětí a u větší poloviny dětí se objevuje narušení komunikačních schopností, jednoduché fyziologické vady a dvě čtyřleté děti nekomunikují vůbec.

Díky opakovanému úspěchu s projektem se tak pedagogové mohou zaměřit už druhým rokem na preventivní aktivity.

V současné době provádí odbornou logopedickou péči do konce června logopedická asistentka paní Všetičková a od září nová log.asistentka Mgr. Lucie Pavlicová, a to za účasti rodičů, aby viděli názorně správný postup.

Logopedickou preventivní činnost zatím provádí logopedická preventistka Z.Pavlátová , která vypracovala pro celou MŠ „Logopedický plán“ a ke které po dokončení patřičného studia přibude další preventistka – G.Prášilová. I ostatní učitelky využívají každou volnou chvilku na procvičení gymnastiky mluvidel, dech.cvičení, hodně s dětmi rytmizují, melodizují, zpívají, hrají divadlo apod. Školka je velmi dobře vybavena moderními pomůckami, které celoročně patřičně využíváme a se kterými byli seznámeni i rodiče na projektovém dnu s názvem „Spolu si hrajeme a mluvíme aneb společná výchova řeči dětí a rodičů“ u příležitosti MDD.

V mateřských školách je nabízena logopedická péče docházkou k logopedické asistentce, která vede děti vhodnou nápodobou nebo metodickou radou ke správným komunikačním schopnostem a dovednostem. Ve třídách učitelky připravují pro děti individuální nebo skupinovou práci, využívají moderních pomůcek,… Je však nezbytné, aby rodiče aktivně spolupracovali, prováděli gymnastiku mluvidel svého dítěte podle rad logopedické asistentky.