ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec

Hutisko 605
756 62 Hutisko - Solanec
571 644 262 - kancelář školy
571 644 047 - ředitelka školy
721 912 331 - vedoucí MŠ
571 644 362 - vedoucí jídelny
607 545 610 - vedoucí jídelny

info@zshutisko.org; jidelna@zshutisko.org

Flétničky

- kroužek vede pan Jiří Blinka

- bude probíhat v odpoledních hodinách v učebně ZUŠ

- pan učitel si děti vyzvedne ve školce a dovede do učebny ZUŠ, za bezpečnost dětí

  zodpovídá pan učitel a rodiče svým podpisem potvrdí souhlas s těmito informacemi

- po výuce předá pan učitel děti v šatně rodičům, zpět do MŠ se již nevracejí

- na 1. pololetí se bude vybírat 800,- Kč při první lekci, kterou ještě upřesníme, přímo panu

  Blinkovi

- dítě si přinese zobcovou flétnu a noty upřesní pan Blinka

 

Termín upřesníme.